Документация

Задание за проектиране с приложения:

Задание за проектиране

 

Приложения А:

 

Приложениe Б:

 

Документация