Победител в откритият международен конкурс за идеен проект за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“, е Архитектурно студио „Боеле” от Чехия.

Целите

Да постигнем пешеходна свързаност и непрекъсната връзка между две от любимите паркови пространства на София.

Да намалим  препятствията, които трябва да преодоляват пешеходците, и да свържем двете части на парка по естествен начин на различно ниво от автомобилния трафик.

Да улесним естественото пешеходно движение между двата парка поради близостта им, голямата им посещаемост и изначалната им градоустройствена свързаност.

Да създадем визуална и пространствена комуникация между двата парка.

Да осигурим сливането на трите зони: Южен парк I (пространството пред НДК), Южен парк II и Южен парк III в едно непрекъснато и мащабно парково пространство.

Да увеличим пешеходното движение и достъпа на гражданите до зелените територии.

Мястото

Територията, на която трябва да се развие бъдещият пешеходен мост, прилежащата му среда и алейна мрежа, както и необходимите корекции на парковите пространства, е около 45 дка, разположени от двете страни на ул. „Бяла черква“. В територията на въздействие влизат имоти с различна собственост, коритото на р. Перловска, както и част от платното и тротоарите на ул. „Петко Каравелов“ и ул. „Бяла черква“.

Търсеното решение

Позволява безпрепятствено и естествено придвижване на големи пешеходни потоци между двете части на парка.

Предлага елегантно и съвременно конструктивно и архитектурно решение за мостова конструкция над ул. „Бяла черква“.

Представлява хармонична и природосъобразна връзка на мостовата конструкция с парковите пространства на Южен парк II и Южен парк III.

Е икономически целесъобразно и технически изпълнимо.

Изборът на най-подходящо решение ще стане основа за провеждане на процедури от Столична община по изготвяне на нов подробен устройствен план и работен инвестиционен проект.

Задание

В предложението си екипите трябва да дадат конкретно идейно решение в обхват и съдържание, което включва:

• Градоустройство
• Архитектурно и ландшафтно решение
• Достъп
• Велосипедно и алтернативно движение
• Вертикална комуникация
• Конструктивно решение
• Оценка на инвестицията

Пълното задание можете да
свалите и разгледате ТУК.

Награди

20 000 лв.
1
15 000 лв.
2
10 000 лв.
3

Критерии за оценка

Градоустройствена функционалност • Дизайн на средата • Проектно решение на моста • Икономическа целесъобразност

 

С методиката за оценка можете да се запознаете ТУК.

График

01.07.2022

Начало на конкурса

23.09.2022

Краен срок за задаване на въпроси
03.10.2022, 17.30 ч.
03.10.2022, 23.59 ч.

Краен срок за предаване на проекти
Краен срок за подаване на документи в системата

07.10.2022, 10:00 ч.
Обявяване на резултати

Жури

Новини

Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия е победителят в международния конкурс за Втори пешеходен мост в Южния парк

Победител в откритият международен конкурс за идеен проект за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, е

Конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет: Пешеходен мост над ул.

Въпроси и отговори

Във връзка с постъпили въпроси от чуждестранни участници относно регистрирането в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), чрез която се подава документацията за участие в конкурса, публикуваме подробни указания за работа със системата на английски език.