Удължаване на срока за участие в конкурса за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“

В направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община постъпиха искания за удължаване на срока за предаване на идейните проекти в конкурса. В тази връзка уведомяваме всички участници, че е променен крайният срок за участие: за предаване на конкурсните проекти в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – София, ул. „Сердика“ № 5 – 03.10.2022 г., […]

Промени в конкурса за нов пешеходен мост в Южния парк

В Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” е получено писмо от председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, в което е отправено искане за промяна в условията обявения открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет:Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“. След разглеждане на изложеното в […]

Конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет: Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“. Идейният проект следва да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и […]