Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия е победителят в международния конкурс за Втори пешеходен мост в Южния парк

Победител в откритият международен конкурс за идеен проект за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, е Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия. На второ и трето място са класирани съответно „Мио дизайн“ ООД, представлявано от арх. Орлин Давчев и „Андонов и синове дизайн“ ООД, представляван от арх. […]

Удължаване на срока за участие в конкурса за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“

В направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община постъпиха искания за удължаване на срока за предаване на идейните проекти в конкурса. В тази връзка уведомяваме всички участници, че е променен крайният срок за участие: за предаване на конкурсните проекти в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – София, ул. „Сердика“ № 5 – 03.10.2022 г., […]

Промени в конкурса за нов пешеходен мост в Южния парк

В Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” е получено писмо от председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, в което е отправено искане за промяна в условията обявения открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет:Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“. След разглеждане на изложеното в […]

Конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет: Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“. Идейният проект следва да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и […]