Удължаване на срока за участие в конкурса за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“

В направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община постъпиха искания за удължаване на срока за предаване на идейните проекти в конкурса. В тази връзка уведомяваме всички участници, че е променен крайният срок за участие:

  • за предаване на конкурсните проекти в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – София, ул. „Сердика“ № 5 – 03.10.2022 г., 17,30 ч.
  • за подаване на документи в системата – 03.10.2022 г., 23,59 ч.


Предвид направената организация за заседанията на журито, част от членовете на което са чуждестранни експерти, и необходимите технически дейности, който следва да бъдат извършени преди журирането, този срок е максималният възможен.

Обявяването на резултатите в конкурса и наградените участници остава непроменено – 07.10.2022 г. от 10.00 ч.